• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osuđujuća nepravosnažna presuda radi krivičnog djela „ugrožavanje sigurnosti“

  14.05.2024.

  Osnovni sud u Novom Gradu, dana 26.04.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optužene V.D., V.S., V.A zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i na osnovu istog zakonskog propisa uz primjenu člana 62 i 63 Krivičnog zakonika RS, te odredaba člana 56 istog Zakona optuženom V.D. izrekao uslovnu osudu i utvrdio jedinstvenu kaznu u trajanju od 5 (pet) mjeseci koja se neće izvršiti ako optuženi ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine i šest mjeseci računajući od dana pravosnažnosti presude, te je obavezan da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, optuženom V.S. sinu D. izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja se neće izvršiti ako optuženi ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine, računajući od dana pravosnažnosti presude i obavezao da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, te optuženoj V.A.kći D. izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja se neće izvršiti ako optužena ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine, računajući od dana pravosnažnosti presude i obavezao je da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

  Presudom ovog suda optuženi su oglašeni krivim što su dana 18.07.2020. godine, oko 16:50 časova, u Ulici ………, opština N. G., uputili ozbiljne prijetnje G. R. da će je lišti života govoreći joj „da će je ubiti, psujući joj pri tom majku i nazivajući je kurvom“ za koje vrijeme je V. A. držala pajser u ruci a V. D. je otvorio prozor na potkrovlju kuće i počeo da baca komade stakla, betonsku kvadru i haubu od automobila prema G. R., zbog čega je ista u strahu za sopstveni život i bezbjednost pobjegla u kuću gdje je ostala do dolaska policije, nakon čega se javila u Dom zdravlja N. G. gdje je dobila injekciju za smirenje.

   

  Dakle, ugrozili sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom i drugom opšteopasnom radnjom da će ga lišiti života.

   

  V. D. sam:

   

  Dana 18.07.2020. godine, oko 16:50 časova, u Ulici ……., opština N. G., polupao oko 50 komada crijepova na predulazu u kuću G. R. na način da je na iste sa potkrovlja kuće bacao metalne predmete i haubu od automobila, nakon čega je sišao u dvorište kuće gdje je kamenjem i šutirajući nogama polupao više saksija sa cvijećem i cvijeće, čime je oštećenoj pričinio materijalnu štetu.

  Prikazana vijest je na:
  8 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osuđujuća nepravosnažna presuda radi krivičnog djela „ugrožavanje sigurnosti“

  14.05.2024.

  Osnovni sud u Novom Gradu, dana 26.04.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optužene V.D., V.S., V.A zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i na osnovu istog zakonskog propisa uz primjenu člana 62 i 63 Krivičnog zakonika RS, te odredaba člana 56 istog Zakona optuženom V.D. izrekao uslovnu osudu i utvrdio jedinstvenu kaznu u trajanju od 5 (pet) mjeseci koja se neće izvršiti ako optuženi ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine i šest mjeseci računajući od dana pravosnažnosti presude, te je obavezan da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, optuženom V.S. sinu D. izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja se neće izvršiti ako optuženi ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine, računajući od dana pravosnažnosti presude i obavezao da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, te optuženoj V.A.kći D. izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja se neće izvršiti ako optužena ne učini novo krivično djelo u roku od jedne godine, računajući od dana pravosnažnosti presude i obavezao je da plati troškove krivičnog postupka i paušala u ukupnom iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana  po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

  Presudom ovog suda optuženi su oglašeni krivim što su dana 18.07.2020. godine, oko 16:50 časova, u Ulici ………, opština N. G., uputili ozbiljne prijetnje G. R. da će je lišti života govoreći joj „da će je ubiti, psujući joj pri tom majku i nazivajući je kurvom“ za koje vrijeme je V. A. držala pajser u ruci a V. D. je otvorio prozor na potkrovlju kuće i počeo da baca komade stakla, betonsku kvadru i haubu od automobila prema G. R., zbog čega je ista u strahu za sopstveni život i bezbjednost pobjegla u kuću gdje je ostala do dolaska policije, nakon čega se javila u Dom zdravlja N. G. gdje je dobila injekciju za smirenje.

   

  Dakle, ugrozili sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom i drugom opšteopasnom radnjom da će ga lišiti života.

   

  V. D. sam:

   

  Dana 18.07.2020. godine, oko 16:50 časova, u Ulici ……., opština N. G., polupao oko 50 komada crijepova na predulazu u kuću G. R. na način da je na iste sa potkrovlja kuće bacao metalne predmete i haubu od automobila, nakon čega je sišao u dvorište kuće gdje je kamenjem i šutirajući nogama polupao više saksija sa cvijećem i cvijeće, čime je oštećenoj pričinio materijalnu štetu.