• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Promotivni materijali

  Sedmice sudske nagodbe

  01.04.2019.

  OBAVIJEST ZA STRANKE

   

  „Sedmice sudske nagodbe“

   

  Poštovani,

   

  Ovim putem želimo da Vas  informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“  u našem Sudu.

   

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „ Sedmica sudske nagodbe“.

   

  Period implementacije aktivnosti je  13. - 24. maja 2019. godine

   

   

  Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste  rješavanje  što je moguće  većeg broja predmeta mirnim putem,  u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način  se želi izvršiti  pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja  brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

   

  U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode  pred ovim  Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

   

  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom  to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

   

  -          samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

  -          samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički  dogovorili  termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

  -          zajedno sa suprotnom strankom,  te zastupnikom ukoliko ga imate,  u toku navedenog perioda,  pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. 

   

  Prednosti sudske nagodbe

   

  Sudska nagodba predstavlja:

   

  Kraći i efikasniji postupak

   

  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

   

  Jeftiniji postupak

   

  Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

   

  Jednostavniji postupak

   

  U slučaju da se spor  riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza,  odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja,  eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

   

  Sigurnost i povjerenje

   

  Sudska nagodba je  izvršna  isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom  u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po  pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu ( izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

   

  Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje  poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same  biraju način  rješenja spora  i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju  istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg  spora.

   

  S poštovanjem

   

   

                                                                                                           

  501 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1