• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Ovjera isprava

  Ovjeru isprava vrši notar.

  Nadovjera dokumenata za upotrebu u inozemstvu - apostille pečatom

  Svaka isprava izdata u Opštini: Novi Grad, Kostajnica te Krupa na Uni mora biti posebno
  (međunarodno) ovjerena kod ovog suda da bi vrijedila na području druge države. Nadovjera isprava za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici Osnovnog suda u Novom Gradu. Za sve druge isprave koje nisu izdate u Opštini: Novi Grad, Kostajnica te Krupa na Uni, nadovjera se radi u sudu opštine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu ).

  Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu, molimo Vas da nas pozovete. U ovom sudu možete nadovjeriti sljedeće dokumente: 

  • javne isprave ( punomoći, izjave i sl. )
  • diplome i svjedočanstva,
  • isprave izdate u matičnim uredima ( npr.izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i sl.),
  • potvrde (npr.potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave Općine,
  • potvrda za putovanje maloljetneosobe u druge države,
  • prijevodi sudskih tumača za strane jezike (Prije odlaska sudskom tumaču radi prevoda dokumenata, potrebno je nadovjeriti dokumen APSOTILLE pečetom!!! ),
  • potvrda o životu penzionera

  Prije dolaska u Sud ponijeti:

  ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
  original isprave koju želite da ovjerite,
  prijevod originala isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti. (Ovaj prijevod trebate sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača. Spisak / Lista sudskih tumača za sve jezike nalazi se u Sudu), potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti.

  Nakon što ste pribavili isprave: donesite ih u Sud i javite se na info pult (portirnicu) za uputstva, sačekajte da posao obave stranke koje su došle prije Vas, a zatim dokumenta predajte referentu pisarnice/pisarne. Za svaku ovjeru plaća se sudska taksa koja se određuje po vrsti ovjere, a informaciju o visini takse dobit ćete od referenta, ukoliko ste punomoćnik, a punomoć je ovjerena van BiH, za države sa kojima BiH nema potpisan međunarodni sporazum punomoć mora obvezno biti nadovjerena APOSTILLE pečatom .

  Za jedan primjerak dokumeta koji želite ovjeriti uplaćujete sudsku taksu u iznosu od  15,00KM, te 15,00 KM za svaku narednu ovjeru ukoliko imate više dokumenata za ovjeriti.

  Sudsku taksu možete upatiti u banci ili pošti na:
  Transakcijski broj računa: 5620990000055687
  Poziv na broj: xxxxxx
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština 011,
  Budžetska organizacija: 1065001

  Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice / pisarne.

   

  1723 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1