• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Novom Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osuđujuća pravosnažna presuda radi krivičnog djela „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“

  14.05.2024.

  BOSNA I HERCEGOVINA 

  REPUBLIKA SRPSKA  

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 76 0 K 039068 24 Kps

  Dana, 08.05.2024. godine.

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE!

   

  Osnovni sud u Novom Gradu, sudija Tatjana Radulj kao sudija pojedinac uz sudjelovanje zapisničara Tanje Gojić, u krivičnom predmetu protiv optuženog C.B, a zbog krivičnog djela „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS, a po optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0015690 21 od 25.01.2024. godine, na ročištu o saslušanju optuženog u postupku izdavanja kaznenog naloga u prisustvu tužioca Dedić Irmana i optuženog C.B, dana 08.05.2024. godine donio je i javno objavio sljedeću:

   

  P R E S U D U

   

  C.B,  zvani “……,” sin D. i majke Z. rođene Đ., rođen ……... godine u N. G., nastanjen u mjestu ……., opština N. G., po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BiH, pismen, sa završenom srednjom školom, po zanimanju mašinski tehničar, neoženjen, nije služio vojsku, po vlastitoj izjavi lošeg imovnog stanja, JMB …………., neosuđivan.

   

  KRIV JE

   

  Što je:

   

  Dana 27.05.2021. godine oko 22,30 časova, u ……….., opština N.G., u  unutrašnjosti objekta sportske kladionice „W.“ PJ …, nezadovoljan ishodom igre na sreću na aparatu za igre na sreću, marke „Diplomat Galaxy,“ numerisan rednim brojem 4, vlasništvo „W.“ d.o.o. Banja Luka, upotrebom fizičke snage, udario rukom i oštetio displej na istom, koji je usljed toga postao neupotrebljiv i na ovaj način oštećenom „W.“ d.o.o. Banja Luka, pričinio materijalnu štetu u visini 1.128,14 KM.

   

  Dakle oštetio tuđu stvar.

   

  Čime je učinio krivično djelo „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

   

  Pa sud izdaje

   

  KAZNENI NALOG

   

  Kojim se temeljem člana 62. i 63. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom izriče:

   

  USLOVNA OSUDA

   

  Kojom se uvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.'' d.o.o. B.L. štetu u iznosu od 1.128,14 KM.

   

  Temeljem čl. 99. st. 1. ZKP-a RS optuženi se obavezuje da snosi troškove krivičnog postupka koji se odnose na sudski paušal u iznosu od 200,00 KM koji je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

   

  Temeljem  člana 108. stav 3. ZKP-a RS oštećeni W.'' d.o.o. B.L. se sa eventualnim imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

   

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0015690 21 od 25.01.2024. godine koja je potvrđena odlukom sudije za prethodno saslušanje broj 76 0 K 039068 24 Kps od 14.02.2024. godine optuženom C.B. je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela  „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS, sa zahtjevom u optužnici za izdavanje kaznenog naloga kojim se predlaže da se optuženom izrekne uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od  3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.'' d.o.o. B.L. štetu u iznosu od 1.128,14 KM, te ga obaveže na troškove krivičnog postupka - sudskog paušala po odluci suda.

   

  Na ročištu radi saslušanja optuženog u postupku izdavanja kaznenog naloga održanom dana 08.05.2024. godine optuženom su predočeni dokazi na kojima se zasniva optužnica, a koje dokaze je prikupilo Okružno javno tužilaštvo Prijedor, a na dokaze optuženi nije imao nikakvih primjedbi.

   

  Nakon poziva optuženom da se izjasni o krivnji i predloženoj krivično-pravnoj sankciji isti je izjavio da priznaje krivnju i prihvata zahtjev za izdavanje kaznenog naloga, te da prihvata predloženu krivično-pravnu sankciju-uslovnu osudu.

   

  Na ročištu o saslušanju optuženog, sud je izvršio uvid u dokaze tužilaštva i to: Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog C. B., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 03.06.2021. godine; Zapisnik o saslušanju svjedoka M. S., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……../21 od 04.06.2021. godine; Zapisnik o saslušanju svjedoka D. N., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……./21 od 30.06.2021. godine; Službena zabilješka, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 28.05.2021. godine; Službena zabilješka sačinjena na okolnosti postupanja po prijavi, PS Novi Grad, broj: ……../21 od 29.06.2021. godine, Zapisnik o uviđaju, PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……./21 od 28.05.2021. godine; CD disk – snimak video nadzora objekta sportske kladionice „W.“ PJ … N. G. za dan 27.05.2021. godine; Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ………./21 od 04.06.2021. godine; Odštetni zahtjev, W. d.o.o. Banja Luka, broj: ……/21 od 01.06.2021. godine; Fotodokumentacija; Izvod iz kaznene evidencije za lice C. B., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 02.07.2021. godine.

  .

   

  Analizirajući dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi a u kontekstu priznanja krivnje optuženog C. B., sud je našao dokazanim da je optuženi počinio krivično djelo „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS na način opisan u izreci presude i da je za isto djelo krivično odgovoran pa je optuženog oglasio krivim.

   

  Razmatrajući krivičnu sankciju predloženu u optužnici kojom se traži izdavanje kaznenog naloga, sud je cijenio da je uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.' d.o.o. Banjaluka štetu u iznosu od 1.128,14 KM, adekvatna prirodi i težini izvršenog krivičnog djela, pa je sud cijeneći priznanje optuženog, njegovo korektno držanje pred sudom i činjenicu da ranije nije osuđivan, ocijenio da će se sa upozoravajućom sankcijom uslovnom osudom kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da ubuduće ne vrši krivična djela, odnosno da će se postići opšta svrha izricanja krivičnih sankcija iz člana 41. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

  Temeljem člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi je obavezan da snosi troškove krivičnog postupka na ime paušala u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

   

  Temeljem člana 108. stav 3. ZKP-a RS oštećena W.'' d.o.o. B.L. je upućen sa imovinsko pravnim zahtjevom na parnični postupak.

   

   

  Zapisničar:                                                                                                  S u d i j a:

  Tanja Gojić                                                                                                 Tatjana Radulj

   

   

  P O U K A:

  Protiv ove presude žalba nije dozvoljena

  jer su se stranke odrekle od prava na istu.

  Prikazana vijest je na:
  12 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osuđujuća pravosnažna presuda radi krivičnog djela „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“

  14.05.2024.

  BOSNA I HERCEGOVINA 

  REPUBLIKA SRPSKA  

  OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

  Broj: 76 0 K 039068 24 Kps

  Dana, 08.05.2024. godine.

   

  U IME REPUBLIKE SRPSKE!

   

  Osnovni sud u Novom Gradu, sudija Tatjana Radulj kao sudija pojedinac uz sudjelovanje zapisničara Tanje Gojić, u krivičnom predmetu protiv optuženog C.B, a zbog krivičnog djela „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS, a po optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0015690 21 od 25.01.2024. godine, na ročištu o saslušanju optuženog u postupku izdavanja kaznenog naloga u prisustvu tužioca Dedić Irmana i optuženog C.B, dana 08.05.2024. godine donio je i javno objavio sljedeću:

   

  P R E S U D U

   

  C.B,  zvani “……,” sin D. i majke Z. rođene Đ., rođen ……... godine u N. G., nastanjen u mjestu ……., opština N. G., po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BiH, pismen, sa završenom srednjom školom, po zanimanju mašinski tehničar, neoženjen, nije služio vojsku, po vlastitoj izjavi lošeg imovnog stanja, JMB …………., neosuđivan.

   

  KRIV JE

   

  Što je:

   

  Dana 27.05.2021. godine oko 22,30 časova, u ……….., opština N.G., u  unutrašnjosti objekta sportske kladionice „W.“ PJ …, nezadovoljan ishodom igre na sreću na aparatu za igre na sreću, marke „Diplomat Galaxy,“ numerisan rednim brojem 4, vlasništvo „W.“ d.o.o. Banja Luka, upotrebom fizičke snage, udario rukom i oštetio displej na istom, koji je usljed toga postao neupotrebljiv i na ovaj način oštećenom „W.“ d.o.o. Banja Luka, pričinio materijalnu štetu u visini 1.128,14 KM.

   

  Dakle oštetio tuđu stvar.

   

  Čime je učinio krivično djelo „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

   

  Pa sud izdaje

   

  KAZNENI NALOG

   

  Kojim se temeljem člana 62. i 63. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom izriče:

   

  USLOVNA OSUDA

   

  Kojom se uvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.'' d.o.o. B.L. štetu u iznosu od 1.128,14 KM.

   

  Temeljem čl. 99. st. 1. ZKP-a RS optuženi se obavezuje da snosi troškove krivičnog postupka koji se odnose na sudski paušal u iznosu od 200,00 KM koji je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

   

  Temeljem  člana 108. stav 3. ZKP-a RS oštećeni W.'' d.o.o. B.L. se sa eventualnim imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

   

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0015690 21 od 25.01.2024. godine koja je potvrđena odlukom sudije za prethodno saslušanje broj 76 0 K 039068 24 Kps od 14.02.2024. godine optuženom C.B. je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela  „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS, sa zahtjevom u optužnici za izdavanje kaznenog naloga kojim se predlaže da se optuženom izrekne uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od  3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.'' d.o.o. B.L. štetu u iznosu od 1.128,14 KM, te ga obaveže na troškove krivičnog postupka - sudskog paušala po odluci suda.

   

  Na ročištu radi saslušanja optuženog u postupku izdavanja kaznenog naloga održanom dana 08.05.2024. godine optuženom su predočeni dokazi na kojima se zasniva optužnica, a koje dokaze je prikupilo Okružno javno tužilaštvo Prijedor, a na dokaze optuženi nije imao nikakvih primjedbi.

   

  Nakon poziva optuženom da se izjasni o krivnji i predloženoj krivično-pravnoj sankciji isti je izjavio da priznaje krivnju i prihvata zahtjev za izdavanje kaznenog naloga, te da prihvata predloženu krivično-pravnu sankciju-uslovnu osudu.

   

  Na ročištu o saslušanju optuženog, sud je izvršio uvid u dokaze tužilaštva i to: Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog C. B., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 03.06.2021. godine; Zapisnik o saslušanju svjedoka M. S., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……../21 od 04.06.2021. godine; Zapisnik o saslušanju svjedoka D. N., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……./21 od 30.06.2021. godine; Službena zabilješka, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 28.05.2021. godine; Službena zabilješka sačinjena na okolnosti postupanja po prijavi, PS Novi Grad, broj: ……../21 od 29.06.2021. godine, Zapisnik o uviđaju, PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……./21 od 28.05.2021. godine; CD disk – snimak video nadzora objekta sportske kladionice „W.“ PJ … N. G. za dan 27.05.2021. godine; Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ………./21 od 04.06.2021. godine; Odštetni zahtjev, W. d.o.o. Banja Luka, broj: ……/21 od 01.06.2021. godine; Fotodokumentacija; Izvod iz kaznene evidencije za lice C. B., PU Prijedor, PS Novi Grad, broj: ……/21 od 02.07.2021. godine.

  .

   

  Analizirajući dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi a u kontekstu priznanja krivnje optuženog C. B., sud je našao dokazanim da je optuženi počinio krivično djelo „oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika RS na način opisan u izreci presude i da je za isto djelo krivično odgovoran pa je optuženog oglasio krivim.

   

  Razmatrajući krivičnu sankciju predloženu u optužnici kojom se traži izdavanje kaznenog naloga, sud je cijenio da je uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja se neće izvršiti, ukoliko optuženi u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 3 (tri) mjeseca u okviru roka provjeravanja ne nadokadi oštećenom „W.' d.o.o. Banjaluka štetu u iznosu od 1.128,14 KM, adekvatna prirodi i težini izvršenog krivičnog djela, pa je sud cijeneći priznanje optuženog, njegovo korektno držanje pred sudom i činjenicu da ranije nije osuđivan, ocijenio da će se sa upozoravajućom sankcijom uslovnom osudom kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da ubuduće ne vrši krivična djela, odnosno da će se postići opšta svrha izricanja krivičnih sankcija iz člana 41. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

  Temeljem člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi je obavezan da snosi troškove krivičnog postupka na ime paušala u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

   

  Temeljem člana 108. stav 3. ZKP-a RS oštećena W.'' d.o.o. B.L. je upućen sa imovinsko pravnim zahtjevom na parnični postupak.

   

   

  Zapisničar:                                                                                                  S u d i j a:

  Tanja Gojić                                                                                                 Tatjana Radulj

   

   

  P O U K A:

  Protiv ove presude žalba nije dozvoljena

  jer su se stranke odrekle od prava na istu.