Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Plan javnih nabavki u drugoj polovini 2017. godine

28.02.2017.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU 
Broj: 076-0-SU-17-000194
Dana, 28.02.2017 .godine 


Osnovni sud u Novom Gradu po sudiji Đajić Miodragu kao predsjedniku suda, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o sudovima RS te odredbama Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/2014) donosi sljedeći:

PLAN JAVNIH NABAVKI 
ZA 2017.GODINU


Tokom 2017.godine u Osnovnom sudu u Novom Gradu planira se provođenje sljedećih postupaka javne nabavke:

1. Postupak javne nabavke koji se odnosi na snabdjevanje Osnovnog suda u Novom Gradu ogrevnim drvetom (vrijednost javne nabavke 8.774,60 KM).

Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

(Postupak će se provesti u drugoj polovini 2017.godine).

2. Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku kancelarijskog materijala za Osnovni sud u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 35.115,00 KM).

Navedeni postupak javne nabavke provešće se uz primjenu odredaba člana 87 Zakona o javnim nabavkama (postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda).

(Postupak će se provesti u drugoj polovini 2017.godine).


3. Postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku goriva za službena vozila Osnovnog suda u Novom Gradu (vrijednost javne nabavke 1.000,00 KM).

Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014). 

(Postupak će se provesti u drugoj polovini 2017.godine).


4. Postupak javne nabavke koji se odnosi na osiguranje imovine Osnovnog suda u Novom Gradu i zaposlenih (vrijednost javne nabavke iznosi 1.554,91 KM). 

Navedeni postupak javne nabavke provešće se postupkom direktnog sporazuma u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Sl.glasnik BiH br. 90/2014). 

(Postupak će se provesti u drugoj polovini 2017.godine).

Predsjednik suda će za svaki postupak javne nabavke imenovati komisiju od tri člana koja će biti zadužena za provođenje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. 

O provođenju svakog od navedenih postupaka dostaviće se pismeni izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH. 

           Predsjednik suda
             Đajić Miodrag
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Plan javnih nabavki 2017