Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Kako doći do zemljišno-knjižnog izvadka?

15.05.2009.

Svako zainteresovano lice može dobiti izvod iz Zemljišne knjige uz plaćanje takse u u skladu sa tarifnim brojem 13 i 14 zakona o sudskim taksama sa dokazom o uplati takse doći u Prijemnu kancelariju ZK ureda  suda ( kancelarija broj 15 ).

Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.). Ove podatke stranke mogu saopštiti telefonom na broj +387 52 751 760.


 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh