Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?

1. Uredno popunjena prijava za registraciju
2. Notarski ovjerena odluka ili ugovor o osnivanju
3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala u iznosu od 2000,00 KM.
4. Procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima (nalaz i mišljenje vještaka) ako se unosi kapital u stvarima i pravima
5. Ovjerena izjava osnivača
6. Poresko uvjerenje za osnivača
7. Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ukoliko je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin onda se dostavlja i ovjerena kopija pasoša za to lice )
8. Tekst oglasa
9. Dokaz o uplati takse za objavu oglasa

Ako je osnivač društva lice koje je strani državljanin, potrebno je:

1. Rješenje ministarstva za vanjsku trgovinu (umjesto poreskog uvjerenja)
2. Ako je osnivač pravno lice - izvod iz registra za osnivača sa apostille pečatom. Uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
3. Ako je osnivač fizičko lice - ovjerena kopija pasoša

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?