Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Daktilograf

08.10.2020.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-20-000580

Dana, 07.10.2020. godine

 

 Na osnovu člana 77 Zakona o sudovima RS i člana 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  

DAKTILOGRAF

 

-          1 (jedan) izvršilac

 

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od 6 (šest) mjeseci.

 

Opšti uslovi:

-          da je državljanin BiH

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-          da je punoljetan

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 

Posebni uslovi:  

-          IV stepen školske spreme

-          upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i završen kurs za daktilografa I a ili I b klase sa položenim stručnim ispitom

-          poznavanje rada na računaru i najmanje tri godine radnog iskusta na istim ili sličnim poslovima

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju a biće provedeno i testiranje sposobnosti kandidata za obavljanje poslova ovog radnog mjesta u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu oblast.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

 

                                                                                                 Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                           Novom Gradu                                                                                                                                  Đajić Miodrag

                                                                                   

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Referent za računovodstvene poslove

22.01.2020.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-20-000032

Dana, 16.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 77 Zakona o sudovima RS i člana 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Referent za računovodstvene poslove.

  

-          1 (jedan) izvršilac

  

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme (uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

 

Opšti uslovi:

-          da je državljanin BiH

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-          da je punoljetan

-          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:  

-          ekonomski fakultet (180 bodova)

-          položen stručni ispit

-          posjedovanje licence za računovođu

-          poznavanje rada na računaru

-          radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na računovodstvenim poslovima vezanim za trezorsko poslovanje (unos faktura, obračun plata, „SUFI“ sistem, „COP“ sistem...)

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

 

                                                                                            Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                      Novom Gradu                                                                                                                                 Đajić Miodrag


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Dnevni portir, telefonista, domar, vozač i ložač

16.01.2020.

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

Broj: 076-0-SU-20-000033

Dana, 16.01.2020. godine

Na osnovu Zakona o sudovima RS, kao i odredaba Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Novom Gradu, predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Dnevni portir, telefonista, domar, vozač i ložač

 

-          1 (jedan) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Opšti uslovi:

-          da je državljanin BiH

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-          da je punoljetan

-          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

-          da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:  završena srednja škola, položen vozački ispit kao i radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da  priloži uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu (dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci).

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Novom Gradu, Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

 

 

                                                                                                 Predsjednik Osnovnog suda u

                                                                                                             Novom Gradu

                                                                                                             Đajić Miodrag


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Prijem u radni odnos

Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 51. Zakonom o administartivnoj službi u upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/02,62,02,38/03,42/04 i 20/07), koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

     Pored ovih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove:

  • odgovarajuća školska sprema,
  • odgovarajuće radno iskustvo,
  • položen pravosudni ili stručni ispit.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh