Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

Aktuelnosti

   1 - 6 / 18  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Javna nabavka za 2021.godinu Ogrevno drvo

Javna nabavka za 2021.godinu Ogrevno drvo

Ogrevno drvo

22.01.2021.

Objavljivanje obavještenja o dodjeli Ugovora nabavka goriva za službene automobile

Objavljivanje obavještenja o dodjeli Ugovora nabavka goriva za službene automobile

Nabavka goriva za službene automobile

01.02.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

24.01.2019.

Obavještenje o dodjeli ugovora Ogrijevno drvo

Obavještenje o dodjeli ugovora Ogrijevno drvo

Obavještenje o dodjeli ugovora

17.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora za Nabavka kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme

Obavještenje o dodjeli ugovora za Nabavka kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme

Obavještenje o dodjeli ugovora

06.12.2018.

Plan javnih nabavki u drugoj polovini 2017. godine

Plan javnih nabavki u drugoj polovini 2017. godine

Plan javnih nabavki u drugoj polovini 2017. godine

28.02.2017.

   1 - 6 / 18  >