Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Novom Gradu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Novom Gradu

Naziv suda : Osnovni sud u Novom Gradu

Predsjednik suda : 052 752 154

Podpredsjednici suda :

Adresa : Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad

Telefon : 052 751 794 - centrala

Telefon : 052 751 083 - pisarnica

Telefon : 052 752 154 - predsjednik

Telefaks : 052 752 154

Elektronska pošta : osng@teol.net

Web stranica : https://ossud-novigrad.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00, pauza 10:00 -10:30

Primanje stranaka : Sudska pisarnica: 09:00 - 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : - Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak, - Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan, - Uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava, - Uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti.

Obavijesti o stanju predmeta : Za izdavanje uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija. Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

Osoba za odnose s javnošću : Sudija Tatjana Radulj

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : Nadežde Petrović 13, 79220 Novi Grad

Kontakt mobitel za odnose s javnošću : 052 751 794 - centrala

Službenik za informisanje : Sudija Tatjana Radulj

Kontakt telefon službenika za informisanje : 052 752 154 - predsjednik

Kontakt e-mail službenika za informisanje : osng@teol.net